Mạo hiểm: đổ xăng, châm lửa, nẹt pô siêu mô tô…

Chẳng biết các biker này có nghĩ đến độ an toàn của bản thân khi “chơi dại” như vầy?

Tag: , , ,