thái tử Qatar

Dân chơi Thế Giới “NÓNG MẶT” trước thú chơi siêu xe triệu đô của Thái tử Qatar

Sheikh Khalid bin Hamad Al Thani là con của Hamad bin Khalifa Al Thani, người cai trị Qatar từ năm 1995 đến 2013. Vị thái tử sở hữu bộ sưu…