Yamaha Z125

Yamaha Z125 “Tiến Hoá” thành Cá Mập Sắt với dàn áo kịch Độc!!!

Yamaha Z125 độ tem Cá Mập sắt (Iron Shark) là tác phẩm decal tem trùm vừa được hoàn thành tại Pho Decal trên đường Hậu Giang Quận 6, TPHCM. Yamaha…